0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 2554
Čo je obyčajný preklad? 2619
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2623
Aký preklad potrebujem? 2610
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2630
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 2523
Kto mi urobí overenú kópiu? 2630
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2543
Čo je „superlegalizácia“? 2597
Čo je to „Apostille“? 2805
Potrebujem Apostille? 2398
Potrebujem preklad Apostille? 2465
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2390
Ako sa stanovuje cena prekladu? 2373
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 2440
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2470
Čo je „polygrafická korektúra“? 1973
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 1737
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 1277
Ako môžem požiadať o preklad? 1105
Platba za preklad 971
Prečo berieme 100% zálohu? 949
Čo je konzekutívne tlmočenie? 959
Čo je simultánne tlmočenie? 1482
Čo je konferenčný hovor? 1042
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 972
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? 1060
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 827
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 1375
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 929

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.