0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 2618
Čo je obyčajný preklad? 2687
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2692
Aký preklad potrebujem? 2677
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2700
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 2589
Kto mi urobí overenú kópiu? 2694
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2609
Čo je „superlegalizácia“? 2667
Čo je to „Apostille“? 2875
Potrebujem Apostille? 2460
Potrebujem preklad Apostille? 2530
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2455
Ako sa stanovuje cena prekladu? 2438
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 2502
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2535
Čo je „polygrafická korektúra“? 2025
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 1788
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 1321
Ako môžem požiadať o preklad? 1144
Platba za preklad 1012
Prečo berieme 100% zálohu? 988
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1002
Čo je simultánne tlmočenie? 1532
Čo je konferenčný hovor? 1081
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 1013
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? 1101
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 867
Potrebujem k sobášu úradného tlmočníka? 1422
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 965

  Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte a kontaktujte nás.